webmonwetfloor_websml

Vlastnosti GFI WebMonitor™

GFI WebMonitor je k dispozici ve 3 edicích:

 • WebFilter edition: Pro zvýšení efektivity a bezpečnosti obsahuje URL filtering, kategorizaci webových stránek a omezení brouzdání dle času či objemu dat.
 • WebSecurity edition: Obsahuje antivir, anti-phishing, detekci spyware a kontrolu většiny klientů pro Instant messaging
 • UnifiedProtection edition: Kombinuje WebFilter a WebSecurity Edition

Zde uvedené vlastnosti jsou součástí jakékoliv ze tří edic. Vlastnosti specifické pro konkrétní edici jsou uvedeny na konci této stránky.

full width line

Vlastnosti GFI WebMonitor - UnifiedProtection Edition

UnifiedProtection Edition spojuje WebFilter Edition a WebSecurity Edition do jednoho komplexního balíku.

full-width-line

Vlastnosti GFI WebMonitor - WebFilter Edition

Monitorování vyhledávacích služeb

Podrobný report s aktivitou uživatele

Monitorování výrazů vyhledávaných uživateli na hlavních vyhledávacích portálech (Google, Bing, Yahoo!) vám pomůže včas rozpoznat potenciální hrozby, jako jsou například zaměstnanci rozhlížející se po nové práci, zaměstnanci

hledající návody na výrobu výbušin nebo zaměstnanci vyvíjející jiné podezřelé aktivity. Pozorné monitorování vyhledávaných výrazů může sloužit jako dobrý indikátor náladů v organizaci.

... rozbalit

Politiky pro prosurfovaný čas - snižte ztrátu produktivity

V GFI WebMonitoru můžete definovat politiky založené na prosurfovaném čase.

Takže například dokážete zajistit, že uživatel nestráví na zpravodajských serverech a sociálních sítích více než hodinu denně. Na vyčerpání limitu je uživatel upozorněn. Politiky lze definovat na konkrétní weby nebo celé kategorie stránek.

... rozbalit

Politiky pro spotřebovaná data – zbavte se zahlcené linky

Nastavit můžete také politiky založené na spotřebovaném objemu dat.

Uživatelům dokážete například povolit denní limit pro stažení maximálně 100 MB dat denně z online úložišť a stránek sdílejících videa, jako jsou uloz.to nebo youtube.com. Na vyčerpání limitu je uživatel upozorněn. Politiky lze definovat na konkrétní weby nebo celé kategorie stránek.

... rozbalit

WebGrade ™ kategorizační databáze obsahující přes 280 milionů URL

Nastavte politiky a omezte uživatelům a/nebo IP adresám přístup na internet dle kategorií webů, času a objemu stažených dat.

Databáze WebGrade nabízí pokrytí více než 280 milionů domén napříč různými jazyky. Díky neustále se měnící struktuře webu je možné, že se některá URL nenachází v lokální databázi. V takovém případě se GFI WebMonitor dotáže na kategorizaci URL serverů GFI. Pokud není kategorizace URL detekována ani poté, je URL zpracována, je jí přiřazena kategorie a je doplněna do databáze. Přečtěte si více informací o procesu kategorizace a zařazení URL do databáze WebGrade.

... rozbalit

Vynucení použití SafeSearch

S GFI WebMonitor dokážete vynutit bezpečné vyhledávání na internetu.

Tato možnost je standardně nastavitelná na úrovni koncového zařízení, tj. uživatel ji může snadno zakázat, ale po jejím povolení v GFI WebMonitor je preference uživatele ignorována. Funkce je užitečná například pro vzdělávací instituce, kde by se problematický materiál neměl nikdy dostat k uživateli, a to ani prostřednictvím vyhledávacích portálů.

... rozbalit

Výjimky

Narozdíl od běžných blacklistů a whitelistů dokážete u každé z politik nastavit také výjimky.

Typickým příkladem může být blokování všech zpravodajských portálů vyjma idnes.cz.

... rozbalit

Zmírnění právní odpovědnosti

Tím, že nasadíte nějaký typ kontroly přístupu na webové stránky, značně snižujete riziko právního sporu.

Zaměstnanci vás jinak mohou snadno zažalovat o náhradu s tím, že jste nevyvinuli dostatečnou snahu o zajištění pracovní prostředí bez sexuálního obtěžování.

... rozbalit

Filtrování na základě reputace

Proaktivní ochrana může vaší organizaci ochránit před zavirováním počítačů přes internet, které může mít poměrně drtivý dopad.

GFI WebMonitor zjišťuje reputaci (bodové ohodnocení rizikovosti) navštěvované stránky, ze které odvozuje rizikovost návštěvy. Reputace stránky vychází ze stovek faktorů, například historii zavirování webu, stáří, oblíbenost, obsah atd.

S použitím reputace dokážete vytvářet flexibilní politiky: například povolíte uživatelům přístup na stránky v kategorii "Shopping", ale zároveň zakážete přístup k e-shopům s nízkou reputací.

... rozbalit

Blokování streamovaného obsahu

Streamované audio a video se stává neoddělitelnou součástí řady webů. Blokováním těchto médií dosáhnete značné úspory šířky pásma.

Audio a video bývá standardní součástí webů od zpravodajských přes zábavu až po sport a online televize a vám se může snadno stát, že obsah ve špičkách nebo v době nějakého sportovního utkání značně zpomalí přístup do internetu.

Blokováním streamovaného obsahu zajistíte uživatelům dosažitelnost požadované stránky, ale již bez možnosti audio či video spustit.

Blokovat dokážete také obsah spouštěný prostřednictvím specializovaných aplikaci, například iTunes, Winamp, Quicktime nebo Windows Media Player.

... rozbalit

Soft blocking – varuj a povol

Dovolte uživatelům, kterým důvěřujete, aby oficiálně obešli blokování. Upozorněte je, že stránka, kterou se pokoušejí navštívit, odporuje firemní politice, a ať se sami rozhodnou.

Log s aktivitou přístupů

Vystopujte, co uživatel dělal, včetně času návštěvy konkrétního webu. Log obsahuje pohled na adresu navštíveného webu, datum a čas návštěvy.

Pružně nastavitelné politiky

Využijte politiky dle svého. Buť nastavte obecná pravidla nebo politiky vylaďte, například pro skupiny či konkrétní uživatele.

Vlastnosti GFI WebMonitor - WebSecurity Edition

Stanovte, jaké soubory mohou uživatelé stahovat

Stanovte, jaké soubory mohou uživatelé stahovat a jaké naopak ne. Blokovat můžete stahování potenciálně rizikových souborů (například exe, msi a další) a souborů, které mají velký vliv na vytížení šířky pásma - typicky MP3, WMV nebo MPEG).

Nebezpečné soubory - například trojani - se také často snaží maskovat za neškodné soubory. GFI WebMonitor soubory analyzuje a zjišťuje, zda se opravdu jedná o deklarovaný typ souboru.

... rozbalit

Skenujte stahované soubory několika antivirovými jádry

GFI WebMonitor využívá k ochraně před viry a malware několika antivirových jader.


webmon av logos
Použití více skenerů drasticky snižuje průměrný čas reakce na novou hrozbu. Výsledkem je minimalizace rizika zanesení virů. Jediná konkrétní antivirová společnost totiž NEMŮŽE mít pravidelně nejrychlejší odezvu. Antivirové společnosti mají různou dobu reakce na nové viry, a to dle místa objevení viru.

Nasazením více antivirových jader získáte mnohem vyšší šanci, že minimálně jedno jádro bude schopno nový vir zachytit. Každý antivir má navíc své silné a slabé stránky v oblasti detekce různých virů, tato skutečnost se však použitím více antivirových jader eliminuje. Shrnuto – více antivirových jader znamená lepší ochranu.

... rozbalit

Ochrana před sociálním inženýrstvím a phishingem

Phishing je jednou z technik sociálního inženýrství, kterou útočníci poměrně úspěšně využívají ke získání osobních informací, například uživatelských jmen, hesel a čísel platebních karet.

Phishingové stránky jsou navrženy tak, aby si uživatel myslel, že osobní údaje předává důvěryhodné instituci. Nejčastějšími cíly útočníků jsou e-shopy, aukční portály, banky a společnosti zpracovávající údaje o platebních kartách. GFI WebMonitor blokuje přístup na phishingové stránky a vaše uživatele chrání před potenciálním rizikem phishingu.

... rozbalit

Kontrola Instant messagingu (IM)

Blokovat můžete různé IM klienty, včetně Live Messenger (MSN), FaceBook Chat, GTalk/Gmail Chat, Yahoo! Messenger, a IM portály.

Verze pro ISA/TMG

GFI WebMonitor je také dostupný jako samostatný zásuvný modul pro Microsoft Internet Security and Acceleration (ISA) Server a Microsoft Threat Management Gateway Server (TMG).

S ISA/TMG serverem se GFI WebMonitor integruje zcela hladce, doplňuje komplexní funkce firewallu a administrátorovi či vedení dává jasné informace o typech blokovaného provozu i o navštěvovaných stránkách plus možnost omezení nepracovních aktivit uživatelů na internetu.

Přečtěte si více informací o monitorování přístupu uživatelů na internet v prostředí Microsoft ISA a Microsoft TMG serveru.

... rozbalit

Blokování nebezpečných stránek pomocí GFI ThreatTrack

Blokujte přístup na stránky, které uživatele nakazí malware, obsahují phishing, falešný software, exploity a další škodlivý obsah.


Malwarové útoky jsou nejefektivnější v prvních osmi hodinách od spuštění. Posléze se jejich účinnost snižuje, i když nejsou výjimkou ani nákazy malware starým několik let. GFI WebMonitor proto používá seznam „zlých stránek“ (spravovaný službou ThreatTrack), který se pravidelně aktualizuje. Zajistí tak blokování nejnovějších hrozeb v co nejkratší době po jejich vypuštění.

... rozbalit

Vlastnosti společné pro všechny edice

Varování na základě událostí

Soft Blocking Warning

GFI WebMonitor vás nebo členy vedení vaší organizace dokáže upozornit na nastalé situace. Co to pro vás znamená?

Jednoduše nastavíte konkrétní spouštěče – aktivační události (například někdo navštívil nevhodnou webovou stránku, někdo si příliš dlouho pročítá zpravodajské servery nebo si někdo aktivně hledá novou práci), na které chcete být upozorněni.

... rozbalit

Smart dashboards

Dashboard - Real Time Traffic Activity

GFI WebMonitor usnadňuje přístup osob mimo IT oddělení k reportům a výstupům z nashromážděných dat. Smart Dashboards – inteligentní dashboard jsou rozděleny do tří skupin: Aktivity, Šířka pásma a Internetový provoz v reálném čase.

Podpora SQL Serveru

GFI WebMonitor allows you to use an installation of SQL Server or SQL Server Express as its logging database.

Although this is not a requirement, using a new or existing installation of SQL Server or SQL Server Express (which is free) provides improved performance for installations where high volumes of data are generated and retrieved.

... rozbalit

Kontrola přístupu do konfiguračního a monitorovacího rozhraní

GFI WebMonitor konfigurujete prostřednictvím rozhraní umožňující vzdálený přístup. Proto je přístup nutné povolit jen pro konkrétní uživatele.

Monitorování a blokování spojení v reálném čase

Uživatelské rozhraní poskytuje pohled na stránky, po kterých uživatelé právě surfují, a soubory, které si stahují.

Aktivní spojení, session nebo download snadno zablokujete kliknutím na ikonku Block connection. Využijete toho například v okamžiku, kdy budete chtít uživateli přerušit stahování velkého souboru.

... rozbalit

Snadný interaktivní přístup k datům z monitorování

K čemu by vám byla nashromážděná data bez možnosti jejich vyhodnocení? Připravte si report obsahující data, která zrovna potřebujete.

Monitorování skrytých downloadů

Některé aplikace se automaticky připojují k jejich domovským serverům, odkud si pomocí HTTP tunelování stahují aktualizace.

Sice to usnadňuje administraci, ale na druhou stranu se může jednat o bezpečnostní riziko – stejným způsobem si neznámé aplikace mohou stáhnout škodlivý kód, včetně virů, spyware, adaware a pornware na uživatelovo PC. GFI WebMonitor vám dává kontrolu nad stránkami, ze kterých povolíte stahování aktualizací.

... rozbalit

Nastavení výjimek pomocí whitelistu a blacklistů

Na whitelist nebo blacklist můžete přidat jakoukoli URL/uživatele/IP, a to dočasně nebo trvale.

Obejdete tak veškeré politiky pro web filtering i web security. Například můžete uživateli povolit časově omezený přístup na jeho osobní web mail, řekněme v době oběda.

... rozbalit

Proxy caching

GFI WebMonitor implementuje proxy caching. Kdykoli je to možné, jsou uživateli poskytnuty soubory a další objekty z cache GFI WebMonitoru, což urychluje přístup uživatelů na internet a snižuje nároky na kapacitu připojení k internetu a s ním spojené náklady.

Skenování HTTPS provozu

GFI WebMonitor dokáže rozšifrovat provoz probíhající přes SSL, proskenovat obsah na přítomnost malware a znovu jej zašifrovat.

Tato funkce rozšiřuje možnosti filtrování a kontroly stahovaného obsahu i na provoz zabezpečený šifrováním.

... rozbalit

Anonymizace osobních dat

V některých zemích zákony vyžadují, aby za běžných okolností nebyla dostupná osobní nebo osobu identifikující data. Tato data by měla být dostupná pouze za konkrétních podmímnek (například vyšetřování státním orgánem.

GFI WebMonitor takovýmto požadavkům dokáže vyhovět. Po zapnutí funkce anonymizace osobních dat je možné osobní data v reportech zobrazit pouze na prncipu dvou klíčů (zobrazení dat musí povolit minimálně dvě oprávněné osoby.

... rozbalit

Podpora virtualizace

Organizace, které používají nebo plánují nastazení virtualizace mohou s důvěrou používat i řadu produktů GFI.

GFI WebMonitor podporuje a běží na nejběžnějších virtualizačních technologiích, konkrétně VMware, Microsoft Virtual Server a Microsoft Hyper-V.

... rozbalit

Ocenění a recenze

Předchozí Další
  • HP Converged Infrastructure Ready Certification
   HP Converged Infrastructure Ready Certification

   HP Converged Infrastructure Ready Certification

   GFI Software, an HP alliance partner, has been cer...

   HP Converged Infrastructure Ready Certification

   HP Converged Infrastructure Ready Certification

   GFI Software, an HP alliance partner, has been certified HP Converged Infrastructure Ready - demonstrating GFI’s expertise in delivering solutions that are Converged Infrastructure compliant.

  • GFI WebMonitor voted ISAServer.org Readers’ Choice Award Winner
   isa_readerschoice_winner.gif

   GFI WebMonitor voted ISAServer.org Readers’ Choice Award Winner

   ISAserver.org, announced today that GFI WebMonitor...

   isa_readerschoice_winner.gif

   GFI WebMonitor voted ISAServer.org Readers’ Choice Award Winner

   ISAserver.org, announced today that GFI WebMonitor for ISA/TMG was selected the winner in the Access Control category of the ISAserver.org Readers’ Choice Awards - ISAserver.org

  • GFI WebMonitor earns 5 stars
   SCMag-logo.gif

   GFI WebMonitor earns 5 stars

   SC Magazine tries out GFI WebMonitor awarding it a...

   SCMag-logo.gif

   GFI WebMonitor earns 5 stars

   SC Magazine tries out GFI WebMonitor awarding it an overall 5-star score and considers it to be a "Nice feature set with many configurable options. Definitely worth looking at if you can afford the overall cost of supporting hardware." - SC Magazine

  • GFI WebMonitor awarded best solution in the Content Security solution
   IsaServer.org Readers Choice Winner

   GFI WebMonitor awarded best solution in the Content Security solution

   GFI WebMonitor for ISA Server was selected as the ...

   IsaServer.org Readers Choice Winner

   GFI WebMonitor awarded best solution in the Content Security solution

   GFI WebMonitor for ISA Server was selected as the best solution in the Content Security category on ISAserver.org - ISAserver.org

  • Control and Monitor Your Network’s Activity With GFI Webmonitor
   ampercent logo

   Control and Monitor Your Network’s Activity With GFI Webmonitor

   "GFI Webmonitor is an utility with endless possibi...

   ampercent logo

   Control and Monitor Your Network’s Activity With GFI Webmonitor

   "GFI Webmonitor is an utility with endless possibilities. The tool is easy to install and use. Considering the user experience and wide range of functionality that it offers, I definitely recommend this tool to every network administrator." - Ampercent

  • Best Channel Product Award
   Business Solutions BCP 2010

   Best Channel Product Award

   GFI WebMonitor was awarded Best Channel Product fr...

   Business Solutions BCP 2010

   Best Channel Product Award

   GFI WebMonitor was awarded Best Channel Product from Business Solutions Magazine - Business Solutions Magazine